Herroepingsrecht

Zoals eveneens aangegeven in de toegewezen sectie “Herroepingsrecht”, heeft de Klant het recht om zijn contract met de Commissionair te beëindigen, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen veertien (14) dagen na de datum van ontvangst van de aangeschafte Producten. Het is niet mogelijk om het gekozen producten om te ruilen voor een ander. Binnen dit termijn moet de Klant een kennisgeving van herroeping sturen naar de Commissionair op het volgende adres:

Woolrich Online Shop, Buerer Straße 351, 46242 Dorsten
E-Mail: [email protected]

Binnen een termijn van 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht, moet de Klant het product retourneren aan de Commissionair. De klant kan het artikel/de levering gratis op een ophaalpunt van de koerier. De Klant dient de voorgedrukte verzendlabel te gebruiken en deze aanbrengen op het pakket waarin het product geretourneerd zal worden.

Als de klant kiest voor een eigen koerier voor het retourneren het product, blijft het zijn/haar eigen aansprakelijkheid in geval van verlies of schade aan het product. Bij het gebruik van de koerier aangeboden door de Commissionair, zal de klant worden ontheven van alle aansprakelijkheid bij de levering van het product aan de verzender.

Het moge duidelijk zijn dat aan de volgende voorwaarden voldaan dient te zijn om gebruik te maken van het herroepingsrecht:

  1. Het product mag niet zijn gebruikt, gedragen, gewassen, gewijzigd of beschadigd;
  2. Het identificatielabel moet nog aan het product aangehecht zijn, intact en onbeschadigd, met de wegwerpbare textielpins die een integraal onderdeel uitmaakt van het product;
  3. Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking (opening is toegestaan) waarmee het werd geleverd;
  4. Het product moet worden geleverd aan de afzender binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving waarmee de Klant zich beroept op zijn/haar herroepingsrecht.

Na ontvangst van het product, zal de Commissionair de nodige controles uitvoeren. Als de controles succesvol worden afgerond, zal de Commissionair per e-mail een bevestiging sturen van de aanvaarding van de Producten. De restitutie van het bedrag zal zo snel mogelijk plaats vinden en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving waarmee de Klant de herroeping uitoefent, zonder afbreuk te doen aan het recht op de terugbetaling totdat het bewijs van levering van het geretourneerde product ontvangen is. Restitutie vindt plaats door creditering met een gelijke waarde op de kaart of rekening waarmee de betaling is voldaan.

Als er niet is voldaan aan de voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht, heeft de klant geen recht op restitutie van de betaalde bedragen aan de Commissionair, maar alleen op de teruggave van het product in de staat waarin het aan de Commissionair werd afgeleverd, op de kosten van de Klant. Indien de Klant deze kosten niet wilt dekken, gaat hij/zij er mee akkoord dat het product niet aan hem/haar teruggestuurd wordt en de Verkoper het product zal behouden, naast de ontvangen betalingen.